Асарел-Инвестмънт в съответствие с корпоративната политика на Групата за безопасни условия на труд е приела следните принципи: /

Системна оценка на риска и прилагане на високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд – не по-ниски от изискваните от закона и международната спецификация OHSAS 18001:2002.


Мониторинг и планиране на комплексни и превантивни мерки за намаляване и премахване на риска за здравето и живота на работещите и за подобряване условията на труд на всички работни места.


Безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания при работа от персонала и бизнес-партньорите на територията на компанията.


Изграждане на висока здравна култура на персонала като важно условие за зравословен и безопасен начин на живот.

health-and-safety-legislation-38-background
Използване на висококачествени работни и специални облекла и сертифицирани лични предпазни средства на работните места.
helth
Осигуряване на ефективна профилактика, висококачествени медицински грижи и най-високо ниво на здравно и живото застраховане за всички работещи.