Стратегията за корпоративно развитие предлага големи инвестиционни възможности в партньорство с Групата Асарел-Медет. Предвидено е инвестиционните проекти да се реализират предимно с участието на стратегически инвеститори –производители на стоки и услуги с добра репутация, ноу-хау и добри пазарни позиции. Групата Асарел – Медет планира да участва в подобни проекти с минимум 40% от инвестицията по проекта и ще ангажира до 20% от свободните си финансови и материални активи, в това число и инвестиции. Поканени за участие в тези проекти са и акционери от Групата Асарел – Медет.

green engy
755180__sredna-gora-mountain_p

Изграждане на ветроенергиен парк в района на Същинска Средна гора