Стратегията за корпоративно развитие предлага големи инвестиционни възможности в партньорство с Групата Асарел-Медет. Предвидено е инвестиционните проекти да се реализират предимно с участието на стратегически инвеститори –производители на стоки и услуги с добра репутация, ноу-хау и добри пазарни позиции. Групата Асарел – Медет планира да участва в подобни проекти с минимум 40% от инвестицията по проекта и ще ангажира до 20% от свободните си финансови и материални активи, в това число и инвестиции. Поканени за участие в тези проекти са и акционери от Групата Асарел – Медет.

infra

Buildings located at the industrially-zoned site “Medet”/

Auto Repair Shop/

A massive, iron-reinforced, concrete, single-floor building  made of steel, lattice pillars and frames.

Built up area: 3 165 m2

Construction volume: 34 100 m3

Carrying value: 4 400 leva

Acquisition cost: 10 240 leva

Condition: satisfactory

Year occupied: 1965

Auto Repair Shop/

A massive, single-floor building.

Built up area: 3 720 m2

Construction volume: 39 200 m3

Carrying value: 17 250 leva

Acquisition cost: 40 180 leva

Condition: satisfactory

Year occupied: 1980

Drivers Building/

A massive, single-floor building, used for administrative-residential purposes

Built up area: 201 m2

Construction volume: 850 m3

Condition: satisfactory

Year occupied: 1976

Construction volume: 850 m3

Condition: Satisfactory

Year occupied: 1976

Steam-Boiler Plant/

A massive, single-floor building

Built up area: 713 m2

Construction volume: 7600 m3

Carrying value: 4450 leva

Acquisition cost: 177 680 leva

Condition: poor

Year occupied: 1965

Health Center/

A massive, single-floor building

Built up area: 326 m2

Construction volume: 673 m3

Condition: good

Year occupied: 1970

Crushing Plant/

A massive, iron-reinforced, concrete, single-floor building.

Built up area: 2 480 m2

Construction volume: 2 100m3

Carrying value: 1 285 leva

Acquisition cost: 3 072 leva

Condition: satisfactory

Year occupied: 1971

Shelter for Wheels and Machines/

A massive, single-floor building.

Built up area: 420 m2

Construction volume: 2 200 m3

Carrying value: 150 leva

Acquisition cost: 450 leva

Condition: poor

Year occupied: 1981

Professional Training Center/

A massive, 2-floor building, used for administrative-residential purposes

Built up area: 261 m2

Total area: 522 m2

Construction volume: 1 458 m3

Carrying value: Nil

Acquisition cost: 177 680 leva

Condition: good

Year occupied: 1971

Storehouse/

A massive, single-floor building, used for administrative-residential purposes

Built up area: 225 m2

Construction volume: 750 m3

Condition: good

Year occupied: 1971

Year occupied: 1971

Garages/

A massive, single-floor building

Built up area: 22 m2

Construction volume: 66 m3

Condition: good

Year occupied: 1976

Buildings located at the industrially-zoned site "Assarel"/

Administrative Building/

A 6-floor, uncompleted building made of steel-concrete elements

Steam Boiler Station/

It was used to heat the buildings of the former military camp. There is a heating steam pipe line passing inside it.

Condition: demolish

A Galley and Pantry Building/

A massive 2-floor building

Buildings situated in the Panagyurishte municipality and the region /

Primary school/

A massive 3-floor building with an adjacent single-floor Galley building.

Built up area: 300 m2 and 200 m2 respectively
Total built up area of 900 m2 and 200 m2 respectively

Construction volume: 2700 m3 and 600 m3 respectively.

Condition: good

Year occupied: 1971

Building of the Fire Brigade/

A massive 2-floor building.

Built up area: 220 m2

Construction volume: 1188 m3

Condition: good

Year occupied: 1971

Mechanical Building/

A massive single-floor building with adjacent garages

Built up area: 136 m2

Construction volume: 510 m3

Year occupied: 1972

CKS Tourist Complex/

Consists of: 6 two-floor villas; a Galley with adjacent Administrative Units and 2 single-floor maintenance buildings

Kindergarten/

It was put into operation in 1970.

Condition: good

Condition: good

Built up area: 300 m2 and 200 m2 respectively
Total built up area of 900 m2 and 200 m2 respectively

Construction volume: 2700 m3 and 600 m3 respectively.

Condition: good

Factory House of Culture/

A massive 3-floor building.

Built-up area: 1 356 m2

Construction volume: 10 983 m3

Condition: good

Year occupied: 1978

Storehouse for Wheels/

A massive 2-floor building.

Built-up area: 687 m2

Construction volume: 3 130 m3

Year occupied: 1967