Стратегията за корпоративно развитие предлага големи инвестиционни възможности в партньорство с Групата Асарел-Медет. Предвидено е инвестиционните проекти да се реализират предимно с участието на стратегически инвеститори –производители на стоки и услуги с добра репутация, ноу-хау и добри пазарни позиции. Групата Асарел – Медет планира да участва в подобни проекти с минимум 40% от инвестицията по проекта и ще ангажира до 20% от свободните си финансови и материални активи, в това число и инвестиции. Поканени за участие в тези проекти са и акционери от Групата Асарел – Медет.

education
uni

Конструкция и мениджмънт на колеж / филиал на висше учебно заведение/

Реализирани инфраструктурни проекти на Групата “Асарел-Медет”

arena-asarel

Многофункционална спортна зала/

Многофункционалната спортна зала “АРЕНА АСАРЕЛ” в град Панагюрище е проектирана и изградена в пълно съответствие със световните стандарти и е едно от най-модерните спортни съоръжения в Европа.

Основната функция на зала “АРЕНА АСАРЕЛ” е да предоставя на местните и гостуващи спортисти най-добри условия за развитие на спортната и състезателната им дейност. Тя отговаря на всички изисквания на международните и спортини федерации и техните стандарти и критерии за провеждане на Световни, Европейски първенства, Купи и Турнири от най-висок ранг.

asarel-hospital

Модерен медицински комплекс/

Проектът се реализира чрез пубоично-частно партньорство и цели модернизацията на съществуващата многопрофилна болница “Събо Николов” в град Панагюрище и изграждането на нова пристройка към нея, в която ще се разположи модерен онкологичен център, оборудван с високотехнологична апаратура, позволяваща не само ранната диагностика на онкологичните заболявания, а и старт на лечението дни след откриването на болестта.