Балнеологичен комплекс "Вишна"/

В последните години Групата „Асарел – Медет” реализира няколко успешни проекта в сферата на туризма. Поредното намерение в тази посока е свързано с възстановяването на един от балнеологичните комплекси в панагюрското село Баня.

 

Комплекс „Вишна” е разположен в с. Баня, на 10 км. югоизточно от град Панагюрище и на около 45 км. северозападно от град Пазарджик. Хълмистият планински релеф създава характерен мек климат и допринася за чистия и свеж въздух.

 

Комплексът е снабден с минерална вода, за която има разрешение за ползване. Водата е слабо минерализирана с температура 42°С и е подходяща за лечение както на сърдечно – съдови заболявания, така и на заболявания на храносмилателната система, на опорно – двигателния и ставния апарат, на нервната система и др.

 

Комплекс „Вишна” е изграден през 1989 г. и е собственост на Групата „Асарел – Медет”. Площта на терена е 16 586 кв.м. и включва два парка. Застроената площ е 4 895 кв.м, а разгърнатата – 9 000 кв.м.

 

Групата планира цялостна реконструкция и възстановяване на комплекса, за което са изготвени две различни концепции. И двата проекта предвиждат предоставянето на възстановителни процедури и ограничен обхват лечебни услуги. Целта на инвеститора е да се изгради модерен рехабилитационен център с капацитет от 150 легла, оборудван със съвременна апаратура и адекватно медицинско обслужване.

vishna-map
banq

Характеристики на минералната вода

Capacity                               1.83 l/sec
Temperature                       42°C
Mineralization                     0.63 g/l
Ph                                            7.8
Radon                                   0.7 mg/l
Carbon Dioxide –
Hydrogen Sulfide               0.5 mg/l
Metasalicylic acid                44 mg/l
Metabornic acid                    1 mg/l
Metaarsenic acid                       –
Nitrites                                        –
Ammonium                                –

Аниони                        mg/1     mval%

Fluoride                                 5.4       3.42
Chloride                                21         7.42
Bromide                                    –             –
Iodine                                        –             –
Sulfate                                  280      69.81
Carbonate                                –              –
Hydrogen Carbonate          98      19.16
Hydrosilicate                           –               –
Hydrosulfate                         1.4         0.4
Nitrate                                     –                –

Катиони                       mg/1       mval%

Litium                                       –                –
Sodium                                 135       70.41
Potassium                               –                –
Calcium                                 47        28.03
Magnesium                             1          1.41
Ferrum                                   0.5        0.15