Производство на крайни продукти от мед/

 

Една от насоките, в които работи Групата „Асарел – Медет”, е разширяването на гамата от произвежданите крайни продукти. В тази връзка компанията проучва възможността за изграждане на инсталация за производство на валцдрат от медни катоди.

 

Медни катоди се произвеждат в „Асарел – Медет“ АД чрез екстракция и електролиза на мед от руднични води, при капацитет на първия етап от реализацията на производството до 2000 тона мед за година. Производството на катодна мед се осъществява чрез иновативна технология, чиято разработка принадлежи на една от водещите световни компании в областта на минното оборудване.

 

Реализацията на проекта за производство на валцдрат би добавила стойност към дейностите по добив и обогатяване на медни руди. Освен това ще позволи да се оптимизират маржовете на различните етапи в производствената верига.

 

Групата има трайни интереси и в производството на крайни изделия от мед – кабели, проводници, нано-продукти и др.

 

Предпочитаната форма при реализацията на подобна инвестиция е съдружие със стратегически партньор.

Валцдрат

walcdrat i med_1

Първият лист на катодна мед е произведен в края на 2010,  използвайки най-модерната в Европа инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води.

copper cathode

Параметри

As % <0,0005
Bi % <0,0002
Fe % <0,0010
Pb % <0,0005
S    % <0,0015
Sb % <0,0004
Se % <0,0002
Ag % <0,0025
(Bi+Se+Te) % <0,0003
(As+Sb+Cr+Mn+Cd+P) % <0,0015
(Co+Zn+Fe+Si+Ni+Sn) % <0,0020