Произодство на глина и керамични изделия/

С цел реализиране на синергии Групата „Асарел – Медет“ разглежда възможността за добив и оползотворяване на глина като съпътстващ продукт при обогатяването на медни руди. Извършва се проучване и на възможностите за приложение на добитата глина за изработка на различни керамични изделия.

 

Глинестият продукт от находище „Асарел” е с едрина под 40 микрона и съдържа над 25% AL2O3, под 2% Fe2O3 и 50-60 % SiO2. По своя зърнометричен и минерален състав отговаря на изискванията за производство на керамични изделия, а благодарение на своята белота може да се използва и в други производства – на каучук, хартия, бои и др.

 

Групата „Асарел – Медет” проучва и възможността за производство на керамични изделия от глинест продукт, като предпочитаната форма на реализация на този проект е чрез съдружие със стратегически партньор.

clayy

Нашите проучвания показват, че в различните видове керамични изделия и теракот, между 20% и 75% от традиционно използваните суровини могат да бъдат заменени с глината, произвеждана в Асарел-Медет.

ceramic