group

Асарел-Инвестмънт обяви победителя от конкурса за иновации

През юли 2015, Асарел-Инвестмънт обяви победителя в конкурса за иновации. Победителят е инж. Георги Кючуков с неговия проект за иновативен елктродвигател. Изобретението на инж. Георги Кючуков може да намери реализация и полезен ефект в избран сектор на минната и преработвателна индустрия, възобновяемата енергия, химическата промишленост, рециклирането на отпадъци и опазването на околната среда, електрониката и електрическите двигатели.