Реализация на пиритен концентрат/

С цел максималното оползотворяване на минералните суровини и производството на нови продукти Групата “Асарел – Медет” разглежда възможностите за реализация на пиритния концентрат, който може да се произвежда на територията на комплекса, както и за изграждане на инсталация за неговата преработка.

 

В тази връзка вече е разработена програма, която предвижда различни научно-изследователски дейности, насочени към разработване на екологосъобразни технологии за оптимално извличане на полезните компоненти на пиритния концентрат. Тези дейности включват:

  • Усъвършенстване на процесите на обогатяване;
  • Определяне на съдържанията на ценни елементи в пиритния концентрат;
  • Разработване на технологични схеми за добив и последващо извличане на ценни метали

 

След оптимизация и усъвършенстване на процесите, описани по-горе, се очаква сумарното извличане на полезните компоненти от асарелската руда да се повиши многократно.

 

За допълнителна информация за проекта и при интерес за партньорство с Групата „Асарел-Медет” се свържете с нас на посочените конталти на страницата.

 

Pyrite

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
ПИРИТЕН КОНЦЕНТРАТ

 

S                       41 %
Fe                35-37 %
SiO2            10-12 %
Cu             0.4-0.8 %
Pb                <0.03 %
Zn                <0.02 %
As                <0.02 %
Sb                <0.01 %
CaO           0.3-0.5 %
Al2O3        2.5-3.5 %
MgO      0.15-0.25 %
K2O           0.2-0.3 %
Na2O      0.2-0.25 %
Au             0.7-1.5 g/t
Co                      90 g/t
Ni                     NIL
Cd                    NIL
Mo                    40 g/t
U                      NIL
Rb                    NIL
Th                    NIL
H2O                <10 %
Size: <0.08 80-90%