Производство на вар/

Основен приоритет в корпоративната политика на Групата „Асарел – Медет” е намаляването на разходите и снижаване на себестойността на основното производство. В тази връзка се планира да се стартира производство на вар с капацитет минимум 150 тона на ден или да се придобие дял или обособена част от съществуващо предприятие за добив на вар.

 

 

cms_cms_banner-products-chalk