Производство на иновативни мелещи стоманени топки/

Въвеждането на иновативни решения с цел намаляване на производствените разходи е основен елемент от фирмената политика на Групата „Асарел – Медет”. Проучват се възможностите за реализация на инвестиционен проект за производство на мелещи стоманени топки. Според предварителните разчети оптималната годишна производителност ще бъде в рамките на около 30 000 тона, а инвестиционните разходи ще бъдат в размер на около 8 млн. евро.

 

Групата е в процес на разработване и на иновативна технология за производство на нови мелещи тела. Те са с нестандартна тетраедърна форма. При доказване на очаквания положителен ефект в промишлени условия тази технолигия ще доведе до значително повишаване на производителността на процеса на смилане при обогатяването на руди. Новото мелещо тяло е патентовано от „Асарел-Медет“ АД и бе отличено със златен медал за изобретение на 39-ото Световно изложение на изобретенията в Женева, проведено от 6 до 10 април 2011 г.

 

Предпочитана форма за реализация на проекта е съдружие със стратегически партньор.

gold
Новото мелещо тяло е патентовано от “Асарел – Медет” АД и бе отличено със златен медал на Световното изложение на изобретенията в Женева през 2011 г., като автор на разработката е д-р инж. Петър Бодуров.