Конструкция и мениджмънт на колеж / филиал на висше учебно заведение/

Целите на този проект са създаване на квалифицирани кадри за развитието на минната промишленост и устойчивото развитие на община Панагюрище и региона.

 

Поректът включва проучване на възможностите и реализацията на инициативи чрез публично-частно партньорство за повишаване на качеството на образованието в общината, регион Централно Средногорие, и съвместното учредяване на колеж или филиал на Минно-голожкия университет “Св. Иван Рилски” за подготовка на кадри съвместно с Минния университет в Леобен – Австрия.

 

Групата “Асарел – Медет” търси партньорство и съинвеститори от всички фирми от общината, регион Централно Средногорие, страната и чужбина във фазите на проектиране, изграждане, организация и управление на Висшето учебно заведение.

 

mgu_logo

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

От създаването на университета досега са подготвени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

imageslogouni

Университет Леобен излиза на челно място през годините в различни проучвания и класации като един от безсъмнено най-добрите и най-известни университети в Австрия.