ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е част от групата компании на „Асарел-Медет“ АД. Една от основните

грижи на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е сигурността на личните данни на физическите лица, като сме

предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си офиси/клонове и служители

в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната

поверителност.

Когато събираме лични данни, следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум,

законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Настоящата Политика има за цел да Ви разясни как използваме личните данни, които събираме за Вас

при използване на нашия сайт, с каква цел го правим и какви са правата Ви във връзка със събраните

за Вас лични данни. Тази Политика за поверителност се отнася и за личните данни, които обработваме

при осъществяване на основния си предмет на дейност.

Каква информация събираме?

Лични данни, обработвани за целите на подбор на персонал

Събираме информация за Вас, когато подадете своята автобиография чрез електронната ни форма за

кандидатстване за стажантска програма, за обявена позиция или за включването Ви в нашата база

данни  „Резервни кадри”.

Когато кандидатствате за работа при нас, с документите, които ни изпращате, Вие ни разкривате

Ваши лични данни, които ние ще обработваме във връзка с процеса по подбор на персонал.

Препоръчваме в документите, които ни изпращате, да не се съдържат чувствителни лични данни,

като информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство

в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация, здравословно състояние и др.

В зависимост от позицията, за която кандидатствате, в различните етапи на подбора е възможно:

  • Да участвате в едно или повече интервюта;
  • Да попълните тестове;
  • Да е необходимо да предоставите препоръки от предишни работодатели;
  • Да предоставите информация за здравословно състояние или съдебно минало.

Всички лични данни, разкрити по време на процеса на подбор, ще бъдат обработвани в съответствие

с настоящата Политика.

Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за оценка дали

отговаряте на изискванията за съответната позиция.

Препоръки от предишни работодатели  ще се търсят само след ваше предварително съгласие.

Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайта

Нашият сайт използва бисквитки и Social Plugins. Запознайте се с политиката ни за бисквитки по-долу.

Защо събираме Вашите лични данни и на какво основание

го правим?

Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са

следните:

-когато кандидатствате за работа или за стажантска програма и участвате в процеса по подбор, Вие

потвърждавате, че сте прочели и разбирате тази Политика и желаете „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД

и неговите дъщерни дружества* да събират и обработват Ваши лични данни за оценка на вашата

кандидатура с цел сключване на трудов/граждански  договор или стажантски договор. Ако

желаете кандидатурата Ви да се споделя само с определени наши дъщерни дружества, отбележете

го в представените от Вас документи. Лични данни и документи на селектираните кандидати се

споделят с „Асарел-Медет“ АД за финално одобрение. Предоставяте личните си данни доброволно

и доколкото Вие сте преценили, че е необходимо.

-когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата

ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни

споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация,

доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.

-Social Plugins / бисквитки – чрез бисквитките ние Ви предоставяме персонализирана информация,

съобразена с Вашите предпочитания и по-добро използване на нашия сайт.

Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не

разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход,

религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и др.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок.

Когато  процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договор, предоставените

от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще влязат в личното Ви трудово досие, водено и

съхранявано от нас.

В случай че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас документи и

данни ще се съхраняват за период от 3 години с цел осъществяване на контакт и включването Ви

сред кандидатите за сходна позиция в „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и неговите дъщерни дружества, ако

такава бъде обявена в посочения 3-годишен срок. След изтичането на този срок, личните Ви данни и

съответните документи ще бъдат заличавани и унищожавани. В случай че не желаете данните Ви

да бъдат обработвани за позиции, различни от обявената, моля посочете това

обстоятелство при подаване на кандидатурата си.

В случай че сте подали автобиографията си с цел включването Ви в базата данни „Резервни кадри”,

както и след приключване на стажантската ни програма, сте изразили съгласие да съхраняваме данните

Ви с цел бъдещ подбор след завършване на образованието Ви, данните за Вас ще се съхраняват за

период от 3 години или до оттегляне на съгласието Ви, което настъпи по-рано.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (доколкото това е

необходимо за използваните от нас услуги по уеб дизайн и поддръжка на сайта ни), за които сме се

уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.

Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да подобрим функционирането на

нашата интернет страница.

За някои от позициите, Вашите лични данни може да бъдат споделени/предоставени на други

поделения на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД на територията на страната и/или компании- доставчици на

услуги в процеса на подбор (тестови центрове, външни агенции за подбор). Лични данни и документи

на селектираните кандидати се споделят и с дъщерните дружества на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, както

и с „Асарел-Медет“ АД, Съгласно нормативните изискванията „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е сключило с

доставчиците си нарочни договори за обмен и защита на личните данни.

При предоставяне на Вашите данни на някое от посочените в предходния абзац дружества/доставчици,

Вие ще бъдете уведомявани в законовите срокове за това.

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не

сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Няма да извършваме трансфер на данните Ви в страни извън ЕС.

Как защитаваме Вашите права?

Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно

определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен

брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.

Какви са Вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните,  имате право да получите потвърждение и/или подробна

информация, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични

данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за

нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични

данни: вижте данните за връзка с нас.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба

до Комисия за защита на личните данни.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля с

вържете се с нас.

 Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас

по имейл на office@asarel-investment.com или по пощата на адрес: 1680 София, Бул. „България“ 102,

Бизнес център „Белисимо“, етаж 6.

Използване на “бисквитки”

Какво са бисквитките и защо са необходими?

“Бисквитката” е малък текстов файл, който се изтегля на “крайно устройство” (например компютър

или смартфон), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да функционира правилно,

да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията

на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта и др.), които се

съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново.

За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация.

При зареждане на страницата на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД –  http://www.asarel-investment.com и

при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно

функциониране.

Какви други бисквитки използваме?

Единствените бисквитки, които използва този сайт са свързани с информация за избор на език. Нашият

сайт използва qtrans_front_language, което е задължително за работата на сайта и позволява да разглеждате

сайта ни на избрания от Вас език.

Как да контролирате и ограничите използването на бисквитки?

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да

настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки:

за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук.

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  aboutcookies.org, както и

www.whatarecookies.comwww.cookiechoices.org

Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете.

Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете

да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато

посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви

се зарежда нашият уебсайт.

Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти

прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия

и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от  Facebook Inc.,

1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на

Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“.

Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: http:/developers.facebook.com/plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашият интернет браузър се свързва

директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от

Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с

тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или

платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адресът Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно

към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази

незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона

„Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет

браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия

Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Ние не разполагаме с информация относно съдържанието на данните, които се предават на Facebook,

както и по какъв начин тези данни се използват от Facebook. Моля, запознайте се с условията и

възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:

http://www.facebook.com/policy.php. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на нашия

сайт на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

Можете да предотвратите напълно зареждането на Facebook приставките като инсталирате разширения

на Вашия интернет браузър, напр. „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

LinkedIn

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа LinkedIn, която се поддържа от LinkedIn Corporation,

2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Когато посетите страница от нашия сайт, която

съдържа LinkedIn приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на LinkedIn.

LinkedIn получава информация, че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес дори и да нямате

регистрация или да не сте се вписали в LinkedIn.

Ако сте вписан във LinkedIn, посещението на сайта ни може да се отрази незабавно във Вашия LinkedIn

профил. Ако не желаете LinkedIn да отразява посещението Ви на нашия сайт в LinkedIn профила Ви,

можете да промените настройките на Вашия LinkedIn профил.

Ние не разполагаме с информация относно съдържанието на данните, които се предават на LinkedIn,

както и по какъв начин тези данни се използват от LinkedIn. Моля, запознайте се с политиката за

поверителност на LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

*

Дъщерните дружества на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД са „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и „Евромакс Сървисиз” ЕООД.